VOORWAARDEN TEACHER TRAINING

Hot Yoga Academie 

 Door ondertekening van het inschrijfformulier is de cursist gebonden aan onderstaande bepalingen: 

1. Conform wettelijke richtlijnen heeft de cursist zeven werkdagen bedenktijd na dagtekening van de inschrijving. Binnen die termijn kan de cursist de inschrijving herroepen zonder verdere administratie- of annuleringskosten.     

2. Betaling van de opleidingskosten dient te worden voldaan zoals de prijs en de betalingsregeling op het inschrijfformulier aangeeft.  

  •   Kosten bij annulering tot twee maanden voor aanvangsdatum zijn €100,-
  • Kosten bij annulering tot een maand voor aanvangsdatum zijn 25% van de opleidingskosten
  • Kosten bij annulering na een maand voor aanvangsdatum zijn 50% van de opleidingskosten
  • Kosten bij annulering na aanvangsdatum zijn 100% van de opleidingskosten 

3. Bij annulering wordt het terug te ontvangen bedrag binnen tien werkdagen teruggestort op de IBAN rekening van de cursist.    

4. Bij wie in gebreke blijft met één of meerdere termijnbetalingen is het hele lesgeld ineens opeisbaar, dit geldt ook voor diegene die tijdens de teacher training opzegt.   

5. Wanneer er noodzaak is deze betalingsregeling uit handen te geven zijn de kosten daarvan voor de cursist.               

6. Hot Yoga Academie en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor schade of lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na haar teacher training. De cursist wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen. Ook wordt de cursist geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk in staat is. De cursist moet tijdens manuele correctie zelf aangeven of hij/zij dit wil en aangeven tot hoever de docent de cursist in een houding kan helpen.  

7. De cursist aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.   

8. Hot Yoga Academie is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na haar teacher training.  

9. Bij alle beoordelingen van het verworven niveau van kennis en vaardigheden (bijvoorbeeld betreffende de toekenning van certificaten) verplicht de cursist zich het oordeel van de verantwoordelijke docent(en) te aanvaarden.  

10. De geplande lesdagen en -tijden kunnen door de cursusorganisatie worden gewijzigd. Deze worden tijdig medegedeeld. De reeds betaalde lesgelden worden hiertoe gereserveerd.  

11. De cursist gaat ermee akkoord dat in geen geval de plicht zal vervallen om verschuldigde cursusgelden te betalen en dat reeds betaalde gelden niet gerestitueerd zullen worden.  

12. Naast deze Voorwaarden Teacher Training gelden de Algemene Voorwaarden van Hot Yoga Place.

0